Komunitní energetika

V České republice poměrně novinka, ve světě už tak zase ne. Díky změně legislativy, především tzv. Lex OZE II, je však již jen otázkou času, kdy komunitní energetika prorazí i u nás a stane se zavedeným pojmem na poli energetiky.

Jedná se o příležitost pro obce, podnikatele, neziskové organizace, veřejnost a další v dané lokalitě. Umožňuje totiž lokálně vyrobenou energii spotřebovávat, sdílet a prodávat, a to vše stále v blízkosti původního zdroje. Díky tomu můžeme společně dosáhnout vysoké míry energetické soběstačnosti v dané lokalitě, stabilizovat ceny energií a zároveň ulevit přírodě.

Účelem komunitní energetiky je podpora decentralizace a demokratizace (zapojení menších hráčů) energetiky a využití obnovitelných zdrojů energie. Soustředí se ovšem i na zvyšování energetické účinnosti budov a opatření proti energetické chudobě – to zejména na úrovni domácností a malých a středních podniků.

Samotnou myšlenku mohou naplnit právě energetické komunity (společenství), které mají nejlepší představu o potřebách svého území a dokáží na něm propojit ty, co vyrábějí s těmi, co spotřebovávají. Společnými silami se potom mohou zabývat energetickými úsporami již stojících budov, popřípadě realizovat nové projekty. 

Energetické komunity a jejich projekty jsou aktivně podporovány Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí. Pro členy takových komunit se tedy nabízí řada dotačních titulů, které mohou díky bezplatnému poradenství snadno využít a tak dlouhodobě stabilizovat své účty za energie.