Přednáška v jižních Čechách

Tuto středu (12. 12. 2023) byla naše předsedkyně Andrea Kubernátová pozvána do jižních Čech. O našem společenství se totiž šíří zvěsti o neobvyklé rychlosti postupu a aktivit.

V Hluboké nad Vltavou tedy Andrea pronesla pár slov o smyslu zakládání energetických společenství a myšlence komunitní energetiky. Mezi zájemci v publiku seděli převážně zástupci ze Svazku obcí Blata, tamních místních akčních skupin a EnKo MAS odborníci.

Mimo hlavní téma komunitní energetiky, energetických společenství a obtíží s jejich zakládání a chodem, zbyl čas také na úvod do nově schválené novely LEX OZE II. Publikum bylo rovněž velmi zvídavé a důkladně se vyptávalo na naše společenství.

Návštěva to prý byla velmi přátelská, myslí si naše předsedkyně. Podle ohlasů a navázaných vztahů s kolegy z jižních Čech nám nezbývá než jí v tomhle důvěřovat. Za celé společenství jsme moc rádi, že můžeme pomáhat i ostatním společenstvím a zájemcům o komunitní energetiku.