Návštěva farem a zemědělců

Už od našeho vzniku chceme především pomáhat v našem regionu a smysluplně ho rozvíjet. Aby to nezůstalo pouze u prázdné fráze, je podle nás potřeba po Plzeňsku a jeho okolí pravidelně putovat, a hlavně se pouštět do rozhovorů a debat. Využili jsme proto pozvání od zemědělců a s celým týmem vyrazili do terénu. 

Na prohlídce jednotlivých farem jsme se bavili se zemědělci a zajímali se o jejich aktuální problémy a překážky v oblasti energetiky, se kterými se potýkají. Naším cílem ale není budovat na polích obří agrofotovoltaiku, ani krmit bioplynové stanice kukuřicí a tím postupně zdevastovat půdu. Naopak chceme hledat rovnováhu a udržitelná řešení. Možná i proto se debata nakonec stočila k možnosti vybudování malé větrné, a dokonce i vodní elektrárny. To jsou přesně ta řešení, která nám dávají smysl. 

Jestli z toho něco konkrétního vyleze teprve ukáže čas. My jsme rádi za každou příležitost se vámi pobavit a řešit konkrétní problémy. Tak zase příště a třeba u vás v obci, bytovém domě nebo na farmě.