Seminář v Poslanecké sněmovně

V týdnu jsme se zúčastnili semináře na téma Decentrální energetika a Lex OZE II očima energetických manažerů.

Náš místopředseda Zdeněk Strejc vyrazil do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR debatovat o současném stavu decentralizace a demokratizace české energetiky. O své zkušenosti se podělili jak energetičtí manažeři mikroregionů a malých obcí, menších enerkomů, tak i odborníci z velkoměst.

Děkujeme poslankyni Elišce Olšákové za pozvání a hlavně za příležitost být u počátků proměny české energetiky.