Setkání s ENERKOM Opavsko

Tento týden jsme se setkali s Jiřím Kristem z ENERKOM Opavsko, které proběhlo v Ostrově u Karlových Varů. Setkání to bylo nejen milé, ale také inspirativní, jelikož pana Krista lze bez nadsázky označit za jednoho z matadorů tuzemské komunitní energetiky. Díky své pozici n nás seznámil s aktuálním stavem vyjednávání zákona LEX OZE II., probrali jsme dobrou praxi a zkušenosti ze zakládání energetického společenství na Opavsku (to patří mezi jedno z nejstarších u nás). Dozvěděli jsme se, že v České republice k dnešnímu datu zatím vzniklo přes 20 energetických společenství, což k současně nejasné legislativě lze označit za velké číslo. Do konce roku navíc můžeme očekávat, že je budou následovat další, do budoucna máme tedy výhledy rozhodně optimistické – nejsme v tom sami!

Naše energetické společenství dokonce bylo Jiřím “matadorem” Kristem označeno za “nejrychlejšího sprintera” mezi enerkomy tohoto roku, což nás velmi těší a tempo určitě nepolevíme.