Setkání s ministrem životního prostředí a ředitelem SFŽP

Na konci září jsme se vydali společně do Přeštic na setkání s ministrem životního prostředí a ředitelem Státní fond životního prostředí ČR. Využili jsme příležitosti a na akci jsme diskutovali s představiteli státu o aktuálních tématech, nově vyhlášených dotačních titulech zacílených na energetické úspory rodinných domů a SVJ/BD. 
Debata se dotkla také chystané novely energetického zákona, tzv. LEX OZE II. a dokonce i LEX OZE III. Právě připravovaná novela je klíčová pro budoucí zakládání energetických společenství a ukotvení jejich právní formy do legislativy. Po přijetí nové legislativy totiž lze očekávat, že nově vznikající energetické společenství ve spolupráci s místními akčními skupinami pokryjí téměř celé území České republiky a sdílení energie se stane běžnou záležitostí.