Za dobrou praxí do Čech a na Slovensko

Ve dnech 21. až 24. 5. 2024 jsme uspořádali pod záštitou Celostátní sítě pro venkov čtyřdenní exkurzi s názvem „Za dobrou praxí do Čech a na Slovensko“. Nabídli jsme tak prostor pro sdílení a výměnu zkušeností a vzájemnou inspiraci zemědělců Plzeňského a Jihočeského kraje s čerpáním finanční podpory nejen v rámci Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (SP SZP), ale i ostatních dotačních programů a realizací projektů financovaných z EU ve Středočeském a Zlínském kraji a také na Slovensku. 

Všem třiceti účastníkům byly představeny inovativní zemědělské postupy v rostlinné i v živočišné výrobě s ohledem na udržitelnost hospodaření, ekologický přístup ke krajině a dobrým životním podmínkám zvířat. Zúčastnění se mohli podívat zblízka na práci v Statek Dvořák (Zlatníky-Hodkovice), Donau farm Semat, a.s. (Blahová), Zemedar Poprad, s.r.o. nebo Agrodružstvo v Soli. Příklady dobré praxe byly sdíleny při setkání se zástupci MAS Staroměstsko, z.s., s MAS Slanské vrchy – Topľa. Milé přivítání nás čekalo i u primátora města Michalovce. Zároveň nechyběla ani návštěva soběstačné obce Kněžice s využitím bioplynové stanice s prezentací projektů financovaných z Programu rozvoje venkova 2014–2020, ani prohlídka prostor Tatranské galerie – Elektrárna v Popradu, podpořené z evropských dotačních programů.