Kdo jsme

Energetické společenství, které:

  • vzniklo ve spolupráci s Místní akční skupinou Radbuza a Mikroregionem Radbuza na území obcí s rozšířenou působností Nýřany, Plzeň a Stod
  • – se snaží pomoci obcím, zemědělcům, firmám, domácnostem a SVJ, aby mohli začít snižovat energetické náročnosti budov a nákladů na energie
  • – zná své území a propojuje ty, kteří nadbytečnou energii vyrábějí, s těmi, kteří ji mohou efektivně využít

Co děláme

Společnými silami můžeme nejen vyrábět a sdílet energii, tím ušetřit peníze a přírodu.

Čím se zabýváme:

  • ve svém týmu máme certifikované energetické poradce Ministerstva průmyslu a obchodu
  • obcím a městům nabízíme pomoc při získávání dotací a realizací projektů např. na pořízení místních energetických koncepcí, na zavedení energetického managementu, budování infrastruktury k energetice aj.
  • obcím, zemědělcům, firmám, domácnostem a SVJ radíme, jak se správně vyznat v aktuální a rychle se měnící legislativě v oblasti energetiky
  • díky našemu členství v dalších důležitých organizacích jako je UKEN a CSV předáváme zkušenosti z praxe na místa, která následně pomáhají měnit pravidla pro čerpání dotací a českou legislativu
  • zpřístupňujeme široké veřejnosti možnost podílet se na budování a realizaci zdrojů energie
  • pomáháme při plánování, projektování, přípravě a realizaci konkrétních projektů
  • analyzujeme objekty, jejich energetickou spotřebu, potenciál pro obnovitelné zdroje a stav staveb

Jsme součástí sdružení UKEN

Unie komunitní energetiky (UKEN) je zájmová skupina sdružující odborníky s širokým spektrem znalostí a zkušeností. Členskou základnu tvoří zástupci samospráv a místních akčních skupin, firmy a profesní sdružení, asociace z oblasti energetiky, životního prostředí a MY - díky členství máme možnost sdílet zkušenosti a know-how s ostatními enerkomy a odborníky. Zároveň díky spojení sil s dalšími aktéry máme možnost ovlivňovat legislativu a znění strategických dokumentů.

Místní akční skupina Radbuza

Projekt vznikl ve spolupráci s organizací MAS Radbuza. Díky bohatým znalostem území a zkušenostem certifikovaných energetických poradců bylo možné položit pevné základy pro vznik energetického společenství – ENERKOM Plzeňsko.

Jsme také partnerem Celostátní sítě pro venkov

Jelikož operujeme převážně na venkově, tato spolupráce prostě dává smysl. Komunitní energetika navíc venkovu nabízí velkou příležitost, takže se snažíme na všech možných frontách.