Energetické společenství pro Plzeňsko a okolí

Díky obnovitelným zdrojům chceme společnými silami vyrábět a spotřebovávat energii.

Energetické společenství

Příležitost pro obce, podnikatele, neziskové organizace či občany jak společně vyrobenou energii spotřebovávat, sdílet a prodávat. Díky obnovitelným zdrojům můžeme dosáhnout vysoké míry energetické soběstačnosti na našem území, stabilizovat ceny a přiblížit se udržitelnosti.

ENERKOM Plzeňsko, z. s.

Společenství, které se od roku 2023 snaží poskytováním energetických služeb přispět ke zlepšení kvality života a životního prostředí na území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Nýřany, Plzeň a Stod. Společně se svými členy můžeme předcházet vysokým cenám energie, zvýšit energetickou nezávislost a zapojit veřejnost do projektů obnovitelných zdrojů.

Na čem právě pracujeme

Sdílení energie v bytovém domě

Žádostí o dotaci to nekončí. Společně s majitelem hledáme cestu k férovému sdílení energie v bytovém domě. Energii z vlastní střechy je potřeba spravedlivě rozdělit mezi obyvatele domu.

Pilotní projekt ve Zbůchu

Společně s obcí se snažíme zlepšit energetickou účinnost obecních budov, najít nejvhodnější energetický mix a tím snížit náklady na energie tamním občanům a podnikatelům.

Výhody členství v ENERKOM Plzeňsko

Proč se stát členem našeho energetického společenství?

Podpora členů

Pomoc s finanční, administrativní či koordinační stránkou projektů

Úspory cen

Snížení či stabilizace cen energií díky komunitnímu sdílení

Poradenství

Bezplatné služby členům poskytované certifikovanými energetickými poradci

Moderní inovace

Aktivní přehled v aktuálních možnostech a technologiích

Kontaktní osoba:
Ing. Andrea Kubernátová
+420 602 405 576

email:
info@enerkom-plzensko.cz

Adresa:
Edvarda Beneše 1808/28
Plzeň  301 00