Pilotní projekt ve Zbůchu

Společně s obcí Zbůch jsme se pustili do společného počínání s jasným cílem – zlepšit energetickou účinnost obecních budov a současně snížit náklady na energie pro tamní občany a podnikatele. Jako původně hornická obec s bohatou historií, ale i s potenciálem pro moderní energetické inovace, Zbůch má jedinečnou příležitost stát se vzorem pro další komunity v regionu.

Jaké potřeby náš projekt řeší?

S přicházejícími legislativními změnami v oblasti energetiky je velmi příhodné hledat efektivní a udržitelné způsoby výroby a spotřeby energie. Náš projekt se zaměřuje na identifikaci a implementaci takových řešení, která by mohla sloužit jako model pro budoucí komunitní energetické iniciativy. Chceme rovněž rozšířit zapojení energetického společenství o seniory a sociálně slabší obyvatele.

Koho chceme svým projektem oslovit?

Naším cílem je zapojit do projektu nejen samotné obyvatele Zbůchu, ale také firmy, společenství vlastníků jednotek a samotnou obec. Chceme vytvořit společenství, které sdílí zájem o udržitelnost a inovace v oblasti energetiky. Rovněž se snažíme o zapojení co největšího počtu obyvatel obce a následně i dalších navazujících obcí.

Čeho se náš projekt týká?

V rámci projektu budeme vyhledávat a hodnotit možné zdroje obnovitelné energie, zlepšovat energetickou účinnost budov a vytvářet podmínky pro vznik a fungování energetických společenství. Počítáme se zapojením obyvatel obce, podnikatelů, odborníků v oblasti energetiky a zástupců veřejné správy. Důraz budeme klást v první řadě na seniory a sociálně slabší obyvatele.

Jednou z klíčových aktivit je řízení využívání přebytků energie z fotovoltaického systému pomocí technologie IoT, což umožní vytvoření malého ekosystému, který se řídí sám. K tomu se zaměříme na osvětu, především pro fyzické osoby (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek a bytové družstva).

Hlavní zapojené zdroje energie do projektu:

  • Fotovoltaické elektrárny
  • Bioplynová stanice v blízkém okolí
  • Hledání dalších možností, včetně gravitačních a větrných zdrojů

Jaké výsledky a dopad očekáváme?

Očekáváme, že náš projekt by měl přinést mnoho pozitivních výsledků pro obec Zbůch i pro celý okolní region. Například očekáváme zlepšení energetické efektivity, snížení nákladů na energie, podporu lokální ekonomiky a posílení komunity. Domníváme se také, že náš projekt může sloužit jako inspirace pro další energetické komunity, které chtějí podobným způsobem přispět k udržitelnosti a ekologickému rozvoji.

Náš projekt je teprve ve svých počátcích, ale už se těšíme na všechny výzvy a příležitosti, které přinese. Sledujte naši webovou stránku nebo facebook pro aktuální informace o průběhu projektu a jeho výsledcích.

Cestou jsme ovšem narazili i na nějaké překážky:

  • Zastaralá energetická koncepce Plzeňského kraje a chybějící energetické plány měst a obcí,
  • chybějící osvěta především pro fyzické osoby (rodinné domy, společenství vlastníků jednotek a bytové družstva),
  • energetická náročnost obecních budov a jejich současný stav.

Naše počínání by mělo vést ke konkrétním opatřením. V plánu je ekonomická analýza, technická studie proveditelnosti a příprava stanov energetického společenství.

Projekt vznikl v reakci na Výzvu č. 7/2023 vyhlášenou Ministerstvem životního prostředí, která podporuje zakládání energetických společenství jako součást trvale udržitelného rozvoje obcí a regionů, a také díky skvělé souhře se starostou obce Dušanem Duchkem a místostarostkou Janou Zajptovou.